Приложението Climate Box

Приложението Climate Box осигурява мобилен достъп до редица учебни материали по теми, свързани с климата, за да учите където и когато искате. Можете да изтеглите приложението, като използвате QR-кодовете.

След като завършите дейностите в приложението, ще бъдете наградени със значката Climate Box. (Цифровата значка е показател за постижение или умение, който може да бъде показан, достъпен и проверен онлайн). Значката ще бъде изпратена автоматично на вашия имейл адрес.

 

Сдобийте се с приложението Climate Box

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Badgesmobile (за iOS и Android).

Изтеглянето е завършено? За да се регистрирате, отворете приложението и сканирайте QR кода вдясно с включения в приложението скенер.

Ще получите ключ за потвърждение по имейл, който трябва да въведете в приложението. След като го въведете, ще имате достъп до приложението Climate Box.

Важно: Първоначалният достъп ще отнеме няколко минути. Проверете също така папката си за спам.

... и спечелете цифровата значка на Climate Box!

Паякът на компетенциите Climate Box

Приложението също така насърчава самоанализа по въпросите за климата – къде всъщност се намирам по отношение на моето поведение, знания и отношение. За тази цел в т.нар. инструмент „Паяк на компетенциите“ са предоставени поредица от твърдения, които засягат климатичните теми, разгледани в Climate Box.

Чрез „Паяка на компетенциите“ учащите самооценяват общите си познания, възприятията и чувствителността си към климатични теми, но също така и всички лични поведения и нагласи. Отговаряйки на поредица от въпроси за знанията, нагласите и поведението (по скала от 1 до 5, като 1 = категорично несъгласие и 5 = категорично съгласие), учащите получават графично представяне на своите отговори, предоставено под формата на “паяк” на компетенциите.